Vi søker forhandlere utenfor Grenlands distriktet. Ta kontakt med
Johannes Bjerketvedt på tlf. 913 76 422 eller post@bjerketvedtferdigplen.no
for mer informasjon.