Vi søker forhandlere utenfor Grenlands distriktet. Ta kontakt med
Johannes Bjerketvedt på tlf. 913 76 422 eller [email protected]
for mer informasjon.